Tatyana and Aleksey Prozapas

 

November 11th 2017

Photo: Alesya Photography

Video: Sergey Pogodayev Videoagraphy

Hair: Viktoriya Kulikov

Make-up: Viktoriya Kulikov

Flowers: Oksana Mychko

Decoration: Oksana Mychko